M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-10.jpg

Het is een visie, die zeker niet vaak gedeeld wordt ,maar de werkelijkheid leert ons dat vele genieters van tabak geen behoefte hebben om dwangmatig te stoppen of in samenleving te wonen en als paria behandeld te worden .

Dat anti tabak organisaties streven naar een rookvrije samenleving van tabak zal leiden tot een grote onrust van consumenten in onze samenleving.…

Zoals bekend leven wij in een roerige tijd waarbij innovatieve producten van tabak het levenslicht zien en reguliere tabak gebruikers ervaren dat in toenemende mate hun beperkingen in onze maatschappij steeds groter worden…

Het verbod op reclame voor tabak werd al in 2002 op Europees niveau ingevoerd en tot op heden is het effect weinig doeltreffend.…

Op straat roken is inmiddels gewoon geworden en peuken weggooien hoort al lang bij ons natuurlijk gedrag. Natuurlijk zijn er veel redenen te noemen waarom rokers dat doen. Veel (buiten) rokers zijn onvoldoende geïnformeerd waar je je peuk kwijt laat en weggooien is eenvoudig en wordt niet als onbehoorlijk gezien. Een extra belasting voor het milieu is zeker niet nodig als Gemeentes handiger zou communiceren en een betere voorzieningen zouden treffen voor het dumpen van peuken.

Gemeente meubilair
Asbakken plaatsen en hebben, beter bekend als Gemeente meubilair kan goed werken en is een prima idee voor plekken waar peuken op straat…

Laagopgeleiden roken meer, aldus het CBS, Trimbos en het RIVM…

De opkomst van social media en hun populariteit is niemand ontgaan.…

Taboe: Ondertussen rookt de jeugd gewoon verder, ondanks onze verstopte sigaretten (supermarkten) en het verbieden van roken op het schoolplein .…

Rookwaren van een ondernemer zijn keihard aftrekbaar als kostenpost in de onderneming op grond van Art. 3.15, lid 1, onder a: Voedsel, drank en genotmiddelen…

RSS