M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-05.jpg

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa.

Vele anti tabak organisaties brengen het jaarlijks overlijden van tabaksdoden als argument naar voren om het roken te willen verbieden, of het niet meer te investeren in tabak of anderszins iets te willen ontmoedigen dat met tabak te maken heeft.…

Dat roken niet goed voor je is, dat weten we allemaal, maar waarom is er zo’n agressie tegen tabak en het gebruik ervan. Het besef dat roken ongezond was vond al ingang in alle Europese landen en beleid werd er geformuleerd op het gebied van roken.…

De illegale handel in sigaretten kosten overheden veel geld. Ook Nederland, die van oudsher een doorvoerland op de smokkelroutes is, heeft veel smokkel en illegaliteit van tabak. Door de steeds meer toenemende accijnsverhogingen wordt Europa aantrekkelijker voor smokkelbendes en daardoor groeit de criminele omvang en illegaliteit van het product.…

Ik streef naar een stad Groningen die schone lucht heeft ,zei de verslavingsarts Robert van de Graaf en al snel ontstond het idee om toe te werken naar een rookvrije generatie, te beginnen in zijn eigen Groningen. (wellicht was er een lek van RTV Noord)…

Het is een visie, die zeker niet vaak gedeeld wordt ,maar de werkelijkheid leert ons dat vele genieters van tabak geen behoefte hebben om dwangmatig te stoppen of in samenleving te wonen en als paria behandeld te worden .…

Dat anti tabak organisaties streven naar een rookvrije samenleving van tabak zal leiden tot een grote onrust van consumenten in onze samenleving.…

Zoals bekend leven wij in een roerige tijd waarbij innovatieve producten van tabak het levenslicht zien en reguliere tabak gebruikers ervaren dat in toenemende mate hun beperkingen in onze maatschappij steeds groter worden…

Het verbod op reclame voor tabak werd al in 2002 op Europees niveau ingevoerd en tot op heden is het effect weinig doeltreffend.…

RSS