M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-15.jpg

Toen tabak nog heel gewoon was en Dr. L. Meinsma de anti rook magiër, minder prominent aanwezig was , waren er geen beperkingen , was er gezelligheid , namen rokers deel aan de samenleving en waren reclame uitingen zichtbaar. Nederland had toentertijd het beeld van een maagdelijke uitstraling en bovendien stond het ontspanning van lichaam en geest ( Woodstock gevoel) volop in de belangstelling.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) kwam vandaag (vrijdag, red.) met cijfers dat zware rokers gemiddeld dertien jaar korter leven dan mensen die nog nooit hebben gerookt. Wel stelt het bureau dat de grootgebruikers die voor hun 35ste levensjaar stoppen dezelfde levensverwachting hebben als niet-rokers. Dus aan alle rokers onder de 35: steek er nog eentje op.…

Illegaal geproduceerde sigaretten bevatten volgens recent onderzoek van gezondheidsinstituut RIVM meer schadelijke stoffen dan legaal geproduceerde sigaretten. Een ferm statement en goed om te vernemen dat het RIVM de conclusies onderstreept van de SRB.…

Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) en de jurisprudentie over deze wet, volgt dat een overheidsorgaan in beginsel gehouden is om de stukken die zij produceert (zelfstandig) openbaar te maken. Wanneer het overheidsorgaan echter niet zelfstandig tot openbaarmaking overgaat, biedt de WOB aan een ieder de mogelijkheid om bij een overheidsorgaan te verzoeken om openbaarmaking van een bestuurlijke kwestie. Het overheidsorgaan is vervolgens gehouden tot openbaarmaking van de verzochte stukken, tenzij er een belang is dat zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Dan mag het bestuursorgaan besluiten om een document of e-mail niet te geven, of deels onleesbaar te maken.…

Is het onderzoek representatief? Representativiteit betekent dat er betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de populatie. Met andere woorden: de opbouw van de steekproef die u hebt verkregen moet op belangrijke kenmerken (zoals grootte , geslacht, leeftijd, etc.) overeenkomen met de totale populatie. Pas dan kunnen de uitkomsten als representatief worden gekenmerkt.…

Tabakgebruikers lijken in zwaar weer te zitten en er wordt driftig gewerkt door het anti tabak syndicaat aan een drooglegging van Nederland (goed voorbeeld is de drooglegging in de jaren 20 van de US). Uit de geschiedenis blijkt dat drooglegging ofwel “ Nederland Rookvrij maken” kan leiden tot een georganiseerde zwarte markt, een groei van de georganiseerde criminaliteit, een schade aan de economie en als resultaat; een doemscenario van ons democratisch gedachte goed.…

De elektronisch sigaret ziet eruit als een gewone sigaret, hoewel hij meestal iets groter is. In de e-sigaret bevinden zich een verstuiver, een batterij en een nicotine-bevattende cartridge. Per cartridge kan men ongeveer 200 maal inhaleren, het equivalent van 20 sigaretten. De batterij is meestal op te laden via een USB port of via het stopcontact.…

Hoe afhankelijk opereert de WHO en zijn de signalen oprecht of is het een rol voor de bühne met belangen van machtige partijen. Een bijzondere vraag voor de vele organisaties op het wereldtoneel.…

Gezellige mensen zijn mensen die iets delen, een gesprek, een overeenkomst, lachen, een mop of zelfs alleen maar een vuurtje.…

RSS