M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-06.jpg

Verboden ,of het wordt ontmoedigd en het is niet veilig , maar mijn opsomming is zeker niet volledig;

In bijgaand artikel heeft men een kosten/baten plaatje gemaakt. Volgens mij valt er genoeg op af te dingen. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/12/wat-roken-de-samenleving-kost-6630088-a1545710…

In Nederland roken meer mensen met een lage opleiding dan mensen met een hoge opleiding, is de boodschap van Alliantie Rookvrij Nederland, CBS, Trimbos en het RIVM. De SRB is anders , denkt anders en is veel genuanceerder in haar opvattingen over tabaksgebruikers…

De uitspraak van het Hof is een nieuwe betreurenswaardige mijlpaal voor een verdere inperking van de individuele vrijheid van de roker .…

KHN blij met besluit staatssecretaris VWS om in cassatie te gaan tegen uitspraak Hof om rookruimten in de horeca te verbieden…

Het politieke leven laat rook-steken vallen, maatschappelijk belangen en morele waarden spelen bij zo’n besluit een ondergeschikte rol en de discrepantie tussen de overheid en Horeca wordt groter.…

De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verzamelt structureel data over fatale woningbranden en de opdrachtgever is of was het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.…

Sinds fijnstof ons leven werd ingeblazen en wij onderzoeken zien die de media bespelen, hebben langer leven en gezondheid een belangrijke plaats ingenomen in ons dagelijks bestaan.…

RSS