De verplichting van de Europese Unie om bepaalde illegale activiteiten in het bruto binnenlandse product op te nemen, werd ingegeven door een streven om een duidelijk inzicht te verwerven in de reële waarde van de economieën van de lidstaten.

Daardoor zou een betere vergelijking moeten kunnen worden gemaakt tussen de economieën van de verschillende lidstaten, zodat het jaarlijkse budget van de Europese Unie op een rechtvaardiger manier zou kunnen worden verdeeld. Daarbij werd onder meer opgemerkt dat prostitutie en druggebruik in een aantal landen, zoals Nederland, legaal zijn, zodat ook de andere lidstaten werden gevraagd deze activiteiten in hun bruto binnenlands product op te nemen.

e-max.it: your social media marketing partner