Het IJslandse model is een illustratie voor staatssecretaris Blokhuis, waarbij burgerwacht zeker een voorbeeldfunctie heeft voor ons land.

https://www.nporadio1.nl/homepage/15131-blokhuis-wil-ouders-laten-patrouilleren-tegen-blowende-en-zuipende-jeugd . Ouderen of burgerwacht in IJsland spreken hangjongeren aan op hun gedrag en met veel succes aldus Blokhuis. Cijfers in Nederland stagneren van de preventieakkoorden ,het succes voor cultuurverandering van de staatssecretaris van VWS laat op zich wachten en de tijd tikt door. Hoe werkt het nu in IJsland: Als artsen vaststellen dat iemand verslaafd is, mag die een pakje sigaretten kopen in de apotheek. De sigaretten worden dan wel goedkoper en het aantal rokers en mee-rokers in IJsland zal verminderen. In 2017 rookte slechts 9% van de IJslanders tabak en deze daling is voor een deel toe te schrijven aan een toenemend e-sigaret gebruik. Niet alleen zijn de sigarettenverkopen gedaald, maar het gebruik van de e-sigaret is in opmars. Veel IJslanders gebruiken regelmatig een e-sigaret en momenteel zijn er geen speciale wetten over de inhoud, verkoop en distributie van e-sigaretten. Een eerder daartoe geïntroduceerde wet die grenzen stelde aan de inhoud en de verkoop van e-sigaretten heeft het niet gehaald. Overigens zijn de getroffen maatregelen die het gebruik van tabak ontmoedigen niet haalbaar en ook niet wenselijk voor de volwassen roker. Ontmoedigen is desastreus voor de legale handel en het is meer dan duidelijk dat dit een stimulans betekent voor meer illegale handel in tabak .