Onze schoonheid is tabak, het gebruik van tabak en het inademen van tabak.

Deze wijze woorden zijn betekenisvol en staan ver weg van de boze wereld van VWS die ons heeft getrakteerd op ondemocratische rooktafel preventieakkoorden in november 2018. Nederland lijkt zijn weg te hebben gevonden in het ouder worden met als resultaat een zeer verdeelde samenleving. Het moment is aangebroken dat verkwanseling van onze broze samenleving dichterbij komt , rokers zijn de 5e wiel aan de wagen geworden. Gaan rokers zich meer verschuilen en zich bedienen van sociaal wenselijke antwoorden indien zij bevraagd worden voor een enquĂȘte , vallen de wat meer corpulente mensen buiten de boot, gaan de kroegen sluiten omdat er minder behoeftigen zijn? Een verdeelde samenleving lijkt onze toekomst te bepalen van deze ondoordachte preventieakkoorden en het uiteindelijke resultaat wordt alras zichtbaar. In de Europese Unie had in 2008 meer dan de helft van de volwassen bevolking overgewicht, 23% van de inwoners (CBS ) zijn mensen in Nederland die roken. https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoeveel-mensen-zijn-verslaafd-en-hoeveel-komen-er-in-behandeling/ http://www.bonger.nl/ Het Bonger Instituut van de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar o.a. uitgaan, middelengebruik, coffeeshops, drugshandel, dak- en thuisloosheid, prostitutie en criminaliteit. Het aandeel huidige drinkers onder de Amsterdamse bevolking ligt al een aantal jaar zo rond de driekwart (76% in 2012). In 2016 kan 14% van de Amsterdammers worden aangemerkt als zware drinker. Dit aandeel is ongeveer even groot als in 2012, maar lager dan in 2008. In de groep 19- tot 34-jarigen is, vergeleken met oudere leeftijdsgroepen, het aandeel zware drinkers het grootst.
Met zoveel schoonheid om ons heen wordt de wereld toch minder duurzaam.