Behalve Azië en waaronder China , zijn er lastige tijden aangebroken voor de gebruikers van tabak.

Berichtgeving in Nederland over de schadelijkheid van tabak en het verbieden van roken op een aantal openbare plaatsen brengt een oplossing voor betrokken niet dichterbij. Volgens het CBS gebruikt ongeveer 23% van de inwoner tabak. Het is een respectabel aantal inwoners die zeker correct moeten worden voorgelicht. Wat helaas niet wordt meegenomen in deze cijfers is de illegaliteit. Veel gebruikers zoeken hun wegen om goedkoper aan tabak te komen en vaak lukt dat ook. Wat zijn de gevaren van illegaliteit en waarom moet u niet tot aanschaf van deze producten over gaan.
Illegaliteit van tabak- Er is al veel over illegaliteit geschreven maar bovenaan staat dat wij de gebruiker zijn/haar genotsmiddel door verboden niet kunnen ontzeggen. Wij stimuleren door verbieden en het ontmoedigen meer illegaliteit van tabak. De media schrijft steeds meer over het oprollen van illegale fabrieken en uiteraard is dit het topje van de ijsberg. Een gecontroleerde legale tabaksverkoop zal toch de oplossing moeten brengen in onze samenleving.
Waarom geen illegale tabaksproducten- Het is een simpel feit, u weet niet wat u rookt.
Tabaksaccijnzen- Op de 3e dinsdag in september worden de plannen voor het volgend jaar (2019) ontvouwt en zoals gewoonlijk volgen er vaak aanpassingen. De bedragen voor accijnzen zijn opgenomen voor 12.3 miljard euro. Tabaksproducten waarover u accijns moet betalen zijn: sigaretten , sigaren en rooktabak (waaronder waterpijptabak). Op de verpakking van sigaretten, sigaren en rooktabak moet een accijnszegel zitten. Op die zegel staat ook de prijs voor de consument. Wat zegt de rijksoverheid , de media in Nederland en België?
https://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2017/07/hoge-tabaksaccijnzen-525023/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/tabakverkoop-leverde-overheid-vorig-jaar-3-miljard-euro-op~a3d6245d/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-rijksbegroting
Zijn er financiële besparingen voor u te verwachten- Deze vraag moet ik helaas ontkennend beantwoorden, tabaksgebruikers zullen door de torenhoge consumentenprijzen vaak een andere inkoop doen. De reden is om geen accijns aan de Nederlandse schatkist af te dragen. Dat hiermede uiteindelijk een consequentie voor de gezondheid kan bestaan wordt vaak onderbelicht.