De fabriek Niemeijer in de stad Groningen is al dicht en veel werkgelegenheid is met het sluiten van de fabriek al verloren gegaan.

De Duitse TV kwam filmen bij de BAT fabriek Niemeijer, want Groningen is de 1ste die een rookvrij stad propageert en krijgt ook voldoende media aandacht ervoor. Dat er veel gerookt wordt in de stad Groningen viel ook de Duitse TV op. Hoezo rookvrij, want de inwoner van Groningen rookt gewoon door. Is dit niet gewoon een hardvochtige wens van de Groningse stadsbestuurders om dwingende maatregelen op te leggen en veel publiciteit te genereren voor de zogenaamde 1ste rookvrije stad? De bestuurders van Groningen hebben rookvrije publieke plaatsen via een APV wet verankert. De APV wet heeft niet alleen een ondemocratisch karakter, maar voor alle inwoners die willen procederen ,zijn de juridische wegen voor de APV wet zo goed als afgesloten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ,VNG heeft een andere mening over een rookverbod en de APV wet. Dit houdt verband met de verschillende uitleg die wordt gegeven aan de regeling van het rookverbod in artikel 10 van de Tabaks- en rookwarenwet, het daaraan ten grondslag liggende motief (volksgezondheid) en de toelichting hierop. Volgens de VNG biedt de huidige wetgeving geen ruimte voor de gemeente om een dergelijk rookverbod in de openlucht in te stellen. Zie in dit verband ook artikel 6.2 van het Tabaks- en rookwarenbesluit: de beheerders en exploitanten, en niet de gemeente als zodanig, zijn verplicht resp. bevoegd maatregelen te treffen met het oog op de volksgezondheid . Een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is een door de gemeente uitgevaardigde regel die voor alle burgers geldt. De gemeente heeft op basis van de gemeentewet de bevoegdheid dit soort regels uit vaardigen. De gemeentewet draagt deze taak op aan de gemeenteraad. Bestuurlijke handhaving betekent dat de gemeente een burger aanschrijft en opdraagt om de situatie in overeenstemming te brengen met de regels. Daarbij kan een boete of dwangsom in het vooruitzicht worden gesteld, die wordt opgeëist als de overtreding voortduurt.
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/apv/vraag-en-antwoord/hoe-kan-de-gemeente-in-de-apv-een-verbod-op-roken-in-of-rond-openbare-gebieden-bijv-speeltuinen-en