Maak roken duurder voor financiering medicijnen,


Wie een hamer heeft ziet overal spijkers, zo luidt het gezegde en dat lijkt ook op te gaan voor het gepubliceerde opinie stuk in de volkskrant van Frits van Dam en Bas van Lier voor een prijsverhoging van tabaksproducten ten gunste van KWF.
Het verhogen van de tabaksprijzen is hierbij wel het meest geschiktste hulpmiddel voor het uit de grond stampen van een ongekende bureaucratie vol regulering om de vermeende negatieve gevolgen van goeddeels niet bestaande problemen tegen te gaan. Je verzint een niet bestaand probleem, verbindt er enge kantelpunten aan om mensen bang te maken – dit noemen ze de drogreden met beroep op angst – en bedenk er dan ‘oplossingen’ bij om je probleem een wetenschappelijke serieus te nemen status te geven. Het lijkt er steeds meer op dat de redders van deze planeet zich boven de wet en de moraliteit verheven achten. Wat een stuitend narcisme en morele zelfoverschatting!

Ton Wurtz

Bron: Volkskrant