Vanochtend schrok ik wakker, want onze betutteldames hadden bedacht dat roken tijdens het werk verboden moest worden, en dat in onze eigen pauze. Het diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer komt hierdoor wel heel dichtbij. Een paar dagen daarvoor hadden wij al kennisgemaakt met het CAN, die roken in de eigen tuin wil verbieden. In hun ogen worden individuen beschouwd als onmondige kinderen die alleen conflicten wensen op te lossen door tussenkomst van de rechter. Wat een minachting van het individu.

 

Betuttelings koppel

Nu is het betuttelingskoppel compleet, de tuinTaliban, die roken in de tuin willen verbieden en onze longarts ( artsenmetafoor) die Nederland wil genezen. Middels hun bekende morele terreur zijn zij bezig om tolerante landgenoten met hun buitensporige betuttelings-, regulerings- en controlewaan hun wil op te leggen ,en dat proces dreigt nu in een stroomversnelling te komen. Het idee dat deze schone lucht strijders geprezen worden door het ventileren van vrijheidsbeperkingen aan het individu komt hen uiteindelijk duur te staan. De kans is namelijk vrij groot dat zij hersenschade van vreugde oplopen en steeds gekkere dingen gaan verzinnen.
Tijd voor een tegengeluid dus.

Private vrijheid

Net zoals ik zelf mag beslissen of er bij mij thuis gerookt mag worden, zo hoort een individu zelf te kunnen beslissen of er in zijn tuin of pauze gerookt mag worden.
Gezondheid is een groot goed. Maar genot, welzijn en geluk zijn ook belangrijke waarden en die moeten soms worden afgewogen tegen bepaalde gezondheidsrisico’s. Daarom moet ieder individu het recht hebben om zelf te kiezen hoe en in welke mate hij voor zijn gezondheid zorgt.

Verzet

Wij moeten de morele moed hebben om deze kwaadaardigheid te bestrijden , want zo doe je dat met slechte ideeën en overtuigingen.

Ton Wurtz