In 2015 is er een boek verschenen, getiteld; Het Begin, Het Einde And Everthing in Between van Ton Toutnu, een pseudoniem voor Dr. Antonius F.W. Morselt, celbioloog met een toxicologische achtergrond.

Hierin staat een buitengewoon interessant hoofdstuk over roken en gezondheid. De titel van dit hoofdstuk is: Forse minderheden keihard vermorzeld door de dictatuur van de meerderheid, en de forse minderheden zijn de rokers. Volgens het CBS is dat 25-30% van de bevolking. Essentieel in dit hoofdstuk zijn inhalerende sigaretten rokers, hieruit blijkt dat er een toename is van de sterftekans afhankelijk is van het sigaretten gebruik per dag. Dat is een hele andere boodschap die wij al 30 jaar voorgeschoteld van media en publieksvoorlichting.

Dus een gering aantal sigaretten per dag is zeker niet rampzalig.

Even genuanceerd, er zijn rokers, niet rokers en fanantieke antirokers. Onder rokers heb je niet inhalerende rokers, pijprokers en je hebt inhalerende rokers (de meesten). In de jaren ’60 waren er veel rokers en dat begon tot verontrusting te leiden in meerdere landen.

In Engeland, Londen, was een grote groep artsen, The Royal College of Physicians die een lijvig rapport opstelden over roken en gezondheid, waarbij 250 literatuur studies betrokken werden. De Nederlandse vertaling/bewerking is toentertijd verzorgd door Dr. L. Meinsma. Onder de titel Roken en gezondheid is dit in 1972 verschenen. Overigens is er na 1971 is een gedetailleerd onderzoek verschenen over niet inhalerend roken. Een kopie van het boek is gebruikt voor het rapport van de WHO (World Health Organization). Het boek heeft als titel: geen verband meeroken en longkanker.

Dr. A.F.W. Morselt betreurt de al jaren gaande fanatieke hetze tegen rokers op ongenuanceerde gronden en argumenten. Hij betreurt dit om van honderdduizenden mensen het rook plezier ontnomen word. Onnodige ruzies en conflicten tussen mensen, echtparen ontstaan soms met desastreuze gevolgen. Dr. A.F.W. Morselt baseert zich uitsluitend op resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

het Boek: Het begin Het einde And everything in between