Vindt u dat de terugbetaling van medische behandelingen aan uw levensstijl mag gekoppeld worden?

Het is natuurlijk onverteerbaar dat in België door een lifestyle medicijn vergoeding door een verzekeraar kan worden uitgesloten. In ieder geval zal De Stichting Rokersbelangen zo’n initiatief te vuur en ter vlam in Nederland bestrijden. Lifestyle mag nimmer een motief zijn om wel of geen medicijn te verstrekken aan zieke patient.

Een duur geneesmiddel tegen long¬fibrose wordt alleen terugbetaald als de patiënt bewijst dat hij niet rookt. De terugbetaling van het geneesmiddel is dus gekoppeld aan de levensstijl. Artsen spreken van bestraffing voor een ongezonde levensstijl.


De behandeling met het geneesmiddel Ofev is duur: per patiënt kost ze zo’n 30.000 euro per jaar. Maar ze is geen luxe. Het middel verlicht het lijden van patiënten met idiopathische longfibrose, een zeldzame en agressieve ziekte die patiënten kortademig maakt en in gevorderd stadium het gevoel geeft te verstikken. Maar niet iedereen met de ziekte heeft toegang tot het middel.
Alleen degenen die met een urinetest kunnen bewijzen dat ze niet roken, hebben recht op terugbetaling. De ziekteverzekering koppelt zo de toegang tot een geneesmiddel aan de levensstijl.

Bestraffing

Professor Wim Wuyts, adjunct-kliniekhoofd pneumologie aan het UZ Leuven, spreekt van een bestraffing voor ongezond gedrag. ‘Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat het geneesmiddel bij rokers minder goed zou werken. Het is ook nooit bewezen dat roken de oorzaak is van idiopathische longfibrose.’
Vandaag kunnen Wuyts en zijn collega’s voor rokende patiënten met idiopathische longfibrose nog uitwijken naar een ander (even duur) geneesmiddel. Maar ook dit andere middel zal binnenkort alleen nog aan patiënten worden terugbetaald die minstens vier weken niet meer hebben gerookt, meldt de ziekteverzekering (Riziv).