Rokers de nieuwe paria’s van onze maatschappij, verschoven naar speciale rookruimtes in restaurants of naar balkons en eventueel de straat. En daar staan ze dan met z'n allen, het dampend uitschot van een hysterisch geworden maatschappij.
Lang geleden was ik in Amerika. In het hotel mocht je niet roken, maar in de lounge was een open haard. Die walmde en rook naar verbrand hout en dat was gezellig, maar roken mocht niet. Buiten waren de straten gevuld met een onafzienbare file van dampende en stinkende auto's.

Dat was Amerika in de jaren tachtig en iedereen hier was het er over eens dat Amerikanen gek waren. Dat vind iedereen hier nog steeds, maar ondertussen is de hysterie de oceaan overgestoken en heeft Europa geïnfecteerd.

Wat zijn de feiten:

  • Je hebt roken en meeroken.
  • Roken is niet gezond,
  • je kunt er dood aan gaan, dat is niet te ontkennen.

Maar er zijn veel dingen waar je dood aan kunt gaan, zoals je laten behandelen in een ziekenhuis, of je fietsend of lopend door Amsterdam verplaatsten. De Amsterdamse GGD laat weten dat er in Amsterdam jaarlijks ruim duizend mensen dood gaan tengevolge van de fijnstof uitstoot van het verkeer. Let wel, de doden komen door fijnstof en dan nog niet eens tengevolge van de totale luchtvervuiling in Amsterdam. De mortaliteit tengevolge van de totale  luchtverontreiniging in Amsterdam zal dus voor de Amsterdamse bevolking beduidend hoger zijn dan de mortaliteit tengevolge van het roken van sigaretten, ook als je de schade daardoor aan bijvoorbeeld hart en bloedvaten meetelt.

En dan meeroken. Als je meeroken definieert als het in de nabijheid zijn van iemand die rookt, en niet het opgesloten zitten in een kleine ruimte vol met driftige dampers (dan rook je niet mee, dan word je meegerookt) dan is er geen enkel wetenschappelijk houdbare theorie die meeroken kan definiëren als ongezond. Pas boven een bepaalde niveau wordt een dosis een overdosis en daar kun je aan doodgaan, dat is bekend. Voor rook houdt dit in dat het pas schadelijk wordt als de rook permanent aanwezig is en de concentratie hoog genoeg is. En een mooi voorbeeld hiervan is de rook die uit de uitlaten van de auto's komt. Rook van andermans sigaret is daar totaal niet mee te vergelijken.

Waar het om gaat is dat, zonder een houdbare wetenschappelijke onderbouwing, op basis van voornamelijk emotionele argumenten met een wetenschappelijk sausje erover, een heksenjacht gaande is. Er zijn geen verdedigbare argumenten tegen meeroken, anders dan dat het stinkt. Bovendien, ook zonder mijn gebabbel overtuigend te vinden, zal iedereen toe moeten geven dat je van meeroken minder dood gaat dan van roken. Maar roken moet verboden worden, vanwege het gevaar voor de omstanders. Je vraagt je dan af hoe fanatiek de overheid is met het terugdringen van de luchtvervuiling. Dat valt echter nogal tegen, men ontziet daarbij zoveel mogelijk de auto en het bedrijfsleven. Dat is niet onredelijk, maar het voelt niet echt lekker als je het vergelijkt met de activiteiten tegen meeroken.

De mensen willen heksen jagen en alles wat ze daarbij belemmert wordt terzijde gelegd. Het is een wereldwijde, religieus aandoende beweging en wat je er ook over zegt, het zal niets uitmaken. De roker moet branden,

Ton Wurtz

Laren