Terwijl een uitstalverbod voor tabakswaren al in de maak is, willen veel partijen in de Tweede Kamer nog verder gaan om het roken te ontmoedigen.

Dat bleek tijdens het nationaal debat ‘Politieke keuzes in de zorg’ dat zaterdag in Theater Carré werd gehouden.
De Hilversumse huisarts Lucas Fraza hoopte voorafgaande aan het debat op heldere taal van de Haagse politici. Bijvoorbeeld hoe de (aspirant-)Kamerleden denken de kwetsbare doelgroepen te bereiken. ,,Wij merken dat zorg steeds ontoegankelijker wordt. Ouderen, jongeren en psychiatrisch patiënten komen steeds meer aan de rand van de maatschappij te staan.’’
Vier uur later stelde hij tevreden vast dat de aanwezige politici van de gevestigde politieke partijen – alleen de PVV schitterde door afwezigheid – in meerderheid voorstander zijn van minder concurrentie en meer samenwerking in de zorg en voor een flinke reductie van de administratieve lasten. Daarnaast willen de meeste partijen veel verder gaan om het roken uit te bannen.
Nu staat de klok stil
En Pim van Gool, hoogleraar Neurologie in het AMC in Amsterdam en voorzitter van de Gezondheidsraad stelde dat er jaarlijks 20.000 tabaksdoden zijn in Nederland. ,,Dat accepteren we maar.’’ Volgens hem beginnen elke dag 200 kinderen met roken van wie er 70 ernstig verslaafd raken en er 35 aan het roken overlijden. ,,Wat zou de politiek doen als er elke dag een terrorist een klas binnenstapt. Komt er dan meer voorlichting over het gevaar van terrorisme?’’
De meeste partijen waren het er over eens dat het uitbannen van het roken de beste preventieve maatregel is en dat de prijs van tabak omhoog moet en het aantal verkooppunten moet worden teruggedrongen. Al vond Rutte dat eerst de huidige wetgeving (verbod op verkoop tabak aan jongeren onder 18) moest worden gehandhaafd en vond Sazias bewegen (‘zitten is het nieuwe roken’) en een goede voeding net zo belangrijk. Het kwam haar op kritiek te staan van Pim van Gool: ,,Zitten of diëten staat in geen enkele verhouding tot roken.’’

Stichting Rokersbelangen

Volgens de SRB staat de klok stil, politici van de linkervleugel en sommige wetenschappers hebben hun mond vol over de tabaksdoden terwijl de medische dienstverlening zelf te kampen heeft met jaarlijks 20.000 gedupeerden. Wordt het niet tijd om daar eens grondig de bezem door te halen? Het voorschrijven van medicijnen bij bezoek en of controle van de huisarts en of specialist dient zonder risico voor de patiënt te zijn. Volgens de aangehaalde specialisten in het NRC artikel, wel 17.000 tot 20.000 doden, natuurlijk een groot getal en ik realiseer mij dat 100 % perfectie nastreven lastig is.https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/18/jaarlijks-17000-tot-20000-doden-door-verkeerde-1558330-a1384208