Laren, 3 juni 2014

Dure sigaretten, dát is de oplossing volgens de Hartstichting!
Bij de smokkelorganisatie(s) rukken ze alvast de champagne open,

Zoals algemeen bekend brengen steeds duurdere sigaretten meer criminaliteit met zich mee. De Hartstichting doet mee aan de goedkope propaganda door fikse prijsverhogingen als het ultieme middel te communiceren om het roken onder jongeren lastiger te maken

De onzin van het nu weer verhogen van de prijzen

Wat heeft het voor zin om sigaretten, die niet meer verkocht worden aan jongeren onder 18 jaar, nog duurder te maken? Het argument dat het helpt tegen jeugdroken is inmiddels achterhaald: de leeftijdsverhoging voor verkoop tot 18 jaar, de strenge controles op tabaksverkoop en de intensieve campagne Nix18 van de overheid zorgen al voor de stevige daling van tabaksgebruik onder jongeren tot 18 jaar. Dat is een hele prestatie, zeker gelet op het feit dat het met de alcoholaanpak (altijd minder gevaarlijk geacht door de Hartstichting) kennelijk minder vlot verloopt. Kortom, in Nederland mogen jongeren geen tabak meer kopen en geconstateerd is dat inderdaad onder jongeren tot 18 jaar het tabaksgebruik fors afneemt. Waarom dan toch weer dat pleit van de Hartstichting en de achterliggende fondsen als KWF en Longfonds om de prijzen van sigaretten stevig te verhogen?
Het is hun mantra, hun reden voor bestaan, hun geloof en deze organisaties kunnen daar geen afstand van nemen, tegen beter weten in.

Hartstichting stimuleert internationale criminaliteit

Niet alleen wordt met het mantra van de Hartstichting de werkelijkheid geweld aangedaan, ook de volwassen rokende consument wordt op het verkeerde been gezet. Nederland zou een tabakseiland zijn waar geen rekening hoeft te worden gehouden met de omliggende landen waar de prijzen van tabak beduidend lager liggen.
Wat een ontkenning van de werkelijkheid, wat een kortzichtigheid. Gaan de mensen van de Hartstichting nooit op reis of op vakantie in België of Duitsland; doen ze hun huiswerk niet?
De recentelijk gepubliceerde berichten over toenemende grensverkeer van tabak laten de cijfers keihard zien. Stijgend legaal grensverkeer van particulieren, illegale smokkel en toenemende criminaliteit rond tabaksproducten in de EU, zie ook http://www.voxeurop.eu/nl/content/article/174361-de-strijd-tegen-sigarettensmokkel.
Roofovervallen nemen toe, winkelinbraken stijgen, smokkel kent geen grenzen meer en bovendien is de kwaliteit van de sigaret oncontroleerbaar en bovendien gaat de jeugd niet minder roken door een hogere prijs, want de jeugd in Nederland mag geen tabak meer kopen. Zie ook http://www.at5.nl/artikelen/125439/hoogopgeleide-jeugd-rookt-weer-meer

Hartstichting zorgt voor lagere accijnsinkomsten

Accijnsinkomsten uit tabaksproducten, geïnd door van de rijksoverheid, verdampen zo langzamerhand met honderden miljoenen per jaar. Is dat dan geen zorg voor de Hartstichting, welnee!
Letterlijk duizenden banen in retail, in handel, in transport, toelevering en nu bij de grootste fabriek (Philip Morris, 1350 banen) gaan verloren in Nederland. Ook dat is geen enkele zorg voor de Hartstichting c.s. als we maar sigaretten duurder blijven maken. Het is de kromme gedachte van de Hartstichting c.s. om de prijzen nog meer te verhogen met als gevolg nog meer smokkel, toenemende criminaliteit en oncontroleerbare kwaliteit van de tabak.

Oproep

Verhoog de prijs van dure sigaret (nu al: 19 stuks voor € 6,00) niet! Duurdere sigaretten leiden niet tot minder rokende jongeren: dat doen het huidige verkoopverbod en overheidscontrole op het verbod, met de effectieve campagne Nix18.
Duurdere sigaretten leiden tot inventieve volwassen rokers, die hun tabak over de grens gaan halen of hun tabak uiteindelijk via criminele smokkel bendes verkrijgen of via bendes die in namaaktabak doen. Duurdere sigaretten leiden tot naargeestige gevolgen voor de schatkist, voor de hardwerkende winkelier en ook voor de volwassen rokende consument.
Stichting Rokersbelangen

Ton Wurtz