Het komt niet vaak voor dat ik aan een wachtrij denk bij een pretpark .

Door dit soort symboolwetgeving, het verbieden van roken in de wachtrij, zal het vertrouwen van de bezoeker verder  afnemen en onveilige en overlast gevende situaties zullen daardoor zeker toenemen. Wij weten allemaal dat rijen niet goed zijn voor het positieve imago voor pretparken en rookverboden betekent ook handhaving en het moet ook allemaal kunnen. Ook Disneyland Parijs volgt de anti rook hype. In plaats van met de rokende bezoeker te overleggen worden maatregelen getroffen om het te verbieden of onmogelijk te maken. Ze hebben inmiddels 16 rookplekken in het park, maar zelfs die tegemoetkoming aan rokers is blijkbaar niet genoeg.

Nederland

Nederland is een land waarin ouders relatief hoog worden opgeleid, zodat zij keuzes kunnen maken op grond van de kennis die ze opdoen, denk aan de teksten die op de verpakking van een pakje sigaretten staat. Een volwassene die een normale opvoeding heeft gehad kan het onderscheid veelal wel maken tussen ongewenst maatschappelijk gedrag en gedrag in de wachtrij dat acceptabel is voor onze jonge bezoeker. We passen ons rookgedrag aan de ander aan. Daarom beheersen we onze rookimpulsen, vooral in gezelschap van jeugdige (on)bekenden.

Autoriteit

Ik begrijp dat ouders autoriteit wilt uitstralen,. Een van de redenen dat verbieden niet werkt is dat mensen een sterke behoefte hebben aan autonomie of eigen grenzen willen bepalen. Ik zou zelf enorm geïrriteerd raken door verboden. Als iets niet mag, wordt het des te spannender om te doen en dat geldt voor iedereen.

Ton Wurtz
Voorzitter SRB