Het is waar dat CAN rechtszaken aan het voorbereiden was om roken in de tuin en balkon te kunnen verbieden.

Op 20 november 2015 heeft CAN overleg gevoerd met Ministerie van VWS om het proces daarover af te stemmen, doch de meningen liepen uiteen. Natuurlijk was er volop media aandacht voor deze ongebruikelijke zaak en kregen publicaties in de media een andere wending dan CAN had beoogd. CAN initiatieven worden overigens gedragen en ondersteund door de Alliantie Nederland Rookvrij. Het bestuur van de Alliantie Nederland Rookvrij wordt gevormd door; Directeur KWF, Directeur Hartstichting en de Directeur Longfonds , het is maar dat u weet hoe de hazen lopen bij de Alliantie Nederland Rookvrij.
De Alliantie Nederland Rookvrij werkt o.a. met middelen van KWF en werkt samen met het Trimbos Instituut , RIVM en de universiteiten van Maastricht, Rotterdam en Amsterdam om tabak zoveel mogelijk als een vreugdeloos product te omschrijven. Ook proberen zij om lastige vragen welke van het MKB komen te tackelen zodat niet de verkoop, maar tabak als schadelijk ervaren kan worden. Huisartsen ontkomen ook niet aan de Alliantie om het predicaat onaantrekkelijk op tabak plakken. Op veel fronten wordt de Nederlandse samenleving vergiftigd door propaganda van de Alliantie Nederland Rookvrij.
Ook Paul Snabel , 1e kamerlid van D66 (juli 2016) is een prominent anti tabak man en presenteert zijn holle retoriek graag bij de Alliantie Nederland Rookvrij . Tabak jihadisten presenteren vaak boodschappen , die ver bezijden de waarheid zijn. Het is maar dat u het weet.