WOB verzoeken aan het Ministerie van VWS worden vaak niet op tijd beantwoord.

Met het niet op tijd bedoel ik dat het zeker 12 maanden kan duren voordat WOB verzoeken door het Ministerie worden verzonden. Veelal zijn grote delen zwart gemaakt en de informatie is natuurlijk lastig te ontcijferen. De Overheid ingebreke stellen voor het niet tijdig afwikkelen van informatie is niet meer aan de orde .Tijden zijn flexibel geworden net als langer wachten op de gevraagde informatie.

Staatssecretaris Van Rijn

Bij de reeds ontvangen WOB documenten zijn er absoluut zaken die mijn wenkbrauwen doen fronsen, zoals de correspondentie met Tabaknee , Stichting Rookpreventie Jeugd en overige anti groeperingen. De anti-tabak groeperingen worden door ambtenaren van het Ministerie met een zeer vriendelijke en amicale toon bejegend, en natuurlijk vice versa. Ook Staatssecretaris Van Rijn doet dapper mee aan deze amicalisering. De wederzijdse warme en amicale begroeting van de secretaris van de Stichting Rookpreventie Jeugd, de heer F. van Dam en Staatssecretaris Van Rijn onderhouden meer dan vriendelijke contacten . Verhinderdata van vakanties , programma’s en voornamen zijn geen taboe , ze wisselen gegevens uit ( zijn het geheime gegevens?) maken afspraken met elkaar en corresponderen vrolijk over de bezoeken aan de longdames in Beverwijk. Wanneer past het en wanneer past het niet en worden onze (dwingende) adviezen wel overgenomen, dat is het karakter van de correspondentie tussen de Staatssecretaris Van Rijn en de heer F. van Dam.

Warme Connecties

Kortom het zijn warme connecties met als doel om contacten met tabakslobbyisten , industrie en andere belangstellenden tot alleen het hoogst noodzakelijke voor Het Ministerie in het algemeen te beperken. Het is maar dat u  weet hoe de hazen lopen.

Ton Wurtz