Het rookvrij maken van middelbare scholen in Fryslân verloopt moeizaam.

Over twee jaar moeten de scholen van de wet helemaal rookvrij zijn, maar de Friese scholen zijn daar nog ver vanaf. Sommige scholen overwegen zelfs om weer rookruimtes in te richten. Dat blijkt uit een inventarisatie van Karin de Mik in opdracht van onderzoeksredactie Tabak.
Vooral bij de ROC's is het een groot probleem. De scholen zijn bang dat de kinderen de wijk inlopen om daar te roken als het niet meer mag op de schoolpleinen. Ook zijn er dilemma's zoals werklieden en schilders die langskomen  in hun pauze en gewoon roken.

Stichting Rokersbelangen

Het verbieden van roken op het schoolplein draagt niet bij tot het verminderen van jeugdige rokers. Zien roken doet roken is een kreet die gebruikt wordt om verboden te rechtvaardigen maar dat het je prikkelt om te roken buiten het schoolplein is blijkbaar niet belangrijk genoeg. Wat hiermee bereikt wordt is, dat het toezicht van de school is verdwenen en het gebruik van tabak zonder enige vorm van toezicht plaatsvindt. Ook verplaatst de schoolspeelplaats de opruimproblematiek naar de openbare weg opdat dat makkelijker zou zijn voor de school en dus minder schoonmaakkosten. Natuurlijk dragen scholen verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen en maatregelen om dat te bevorderen zijn natuurlijk toe te juichen doch een verbod is niet de educatieve maatregel die wij wensen en het probleem verplaatsten naar de openbare weg zeker niet. De oplossing om lifestyle te integreren in het schoolsysteem kan een instrument zijn ,zonder dat beschikbare uren voor docenten en leerlingen in het gedrang komen.