Het roken van Tabak is nu Immaterieel erfgoed

Het roken van tabak heeft inmiddels de status verkregen van immaterieel erfgoed. Het is een bijzondere gebeurtenis voor onze geschiedenis voor het heden en de toekomst van tabak.

Wat is immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.” Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon tot persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap. Immaterieel erfgoed is ‘dynamisch, levend erfgoed’.
Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

https://www.immaterieelerfgoed.nl/page/1858/het-roken-van-tabak