Er blijkt vanuit verschillende organisaties belangstelling te zijn voor de stelling “Zien roken, doet roken”.

De stelling wordt allereerst onderbouwd vanuit de Sociale Leertheorie, de cue reactivity- theorie en het concept aandachtbias. Bij het RIVM concluderen ze daarom dat het hoogstwaarschijnlijk is dat als jongeren anderen zien roken, zij hierdoor worden gestimuleerd om zelf ook te gaan roken. Tot slot hebben verschillende experimentele studies een verband aangetoond tussen het anderen zien roken en rookgedrag, aldus het RIVM. Als we deze zinsnede een verder vervolg geven is “zien eten doet eten “ “zien drinken doet drinken” het gevolg. Vreugdeloos moralisme en verdere beperking van keuzevrijheiden staan ons te wachten en met deze brainwash vallen de verboden al over ons heen. Nu echter beginnen ook “zogenaamde” grootheden aan de anti tabak trom te roffelen. Steden moet rookvrij worden alhoewel de verslavingsarts van de stad Groningen in zijn oude diesel naar de studio kwam rijden om zijn blijde rookvrije boodschap te verkondigen. 

Tankstation
Overigens heeft mijn zoon me nooit erop aangesproken om te tanken bij een tankstation omdat hij keer op keer tankstations ziet. Ik vraag mij in gemoede of dit niet een gezocht argument is van onze anti-rook brigade. Overigens is de cue reactivity een theorie voor mensen die gevoelig zijn voor een verslaving om een bepaald middel te gebruiken, wat bij deze methodiek uit het oog wordt verloren is dat vele gebruikers ”sociale gebruikers zijn “ en dat staat ver van onze verslavingszorg . Met deze aanname wordt een stelling gebruikt die zeker niet opgaat voor de gemiddelde roker. http://eetonderzoek.nl/wp-content/uploads/2015/03/2012_Dth3_Over-de-teloorgang-van....pdf