Een minder bekende verslaving die veel voorkomt is de verslaving aan “macht over anderen”. Deze verslaving verstikt relaties en organisaties.

Ze wordt nauwelijks onderkend. Deze verslaving is zo normaal, dat we het niet herkennen. Er zijn veel anti (tabak) organisaties die hiermee de aandacht zoeken en helaas beseffen wij dat niet voldoende. Ook vinden voorlichting en mededelingen veelvuldig plaats op basis van “cherry picking” zodat verdere beperking het gevolg is en meer anti- invloed blijft bestaan. Cherry picking (kersen plukken) is een uitdrukking in de Engelse taal voor een discussietactiek waarbij bewijzen, uitspraken of feiten selectief genoemd worden om een standpunt te verdedigen. Data en gegevens die dit standpunt mogelijk ontkrachten of nuanceren worden daarbij verzwegen.
Tabakscultuur
Jarenlange tabakscultuur wordt langzamerhand wel de nek omgedraaid omdat het makkelijker is om mensen te hersenspoelen dan om de schade van een tweedeling in de maatschappij die steeds ernstige vormen aanneemt, ongedaan te maken.
Het gevolg is dat Tabaksgebruikers tegen verdere inperkingen van hun vrijheid de hakken in het zand zetten en er geen of weinig communicatie meer mogelijk is.
Wat wij nodig hebben is een betere participatie in de samenleving. Ik begrijp werkelijk niet waarom wij de weg van verbieden door anti tabak goeroes als de meest ideale oplossing koesteren, terwijl participatie met allerlei groeperingen toch zo voor de hand ligt. Het participatie begrip is wat mij betreft een wijs begrip.