Rookwaren van een ondernemer zijn keihard aftrekbaar als kostenpost in de onderneming op grond van Art. 3.15, lid 1, onder a: Voedsel, drank en genotmiddelen

 Tja onder genotmiddelen kun je tegenwoordig een hoop verstaan, uiteraard moeten de rookwaren een zakelijk belang dienen. Genot voor de ondernemer. Mooier kunnen we het niet maken. Dat is zeker waar. Wel geldt de beperking dat de kosten volgens Art. 3.15 Wet IB 2001, lid 5 voor 73.5 % aftrekbaar zijn. Gaat u maar bedenken wat u nog meer verstaat onder genotsmiddelen als u uw belastingaangifte moet doen.

de Art. 3.14 en 3.15 Wet IB 2001 behandelen de aftrekuitsluitingen en aftrekbeperkingen van kosten, ongeacht ten aanzien van wie die kosten worden gemaakt.

Men kan voor de aftrekuitsluiting 2 manieren hanteren: nl. die in Art. 15 Wet IB, lid - € 4.500
Of Art. 3.15, lid 5 Wet IB 2001: 73,5% van de kosten komt in aftrek. Juist het privé gebruik van die ondernemer zit hem in die 73,5%
Vanwege het veronderstelde privé voordeel zijn kosten in verband met voedsel drank en genotmiddelen niet volledig aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt ook voedsel drank en genotmiddelen die als relatiegeschenken zijn aan te merken. Bovendien spreekt Art. 3.15,lid 1, onder b juist over representatie, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.
Dus let goed op de zinsnede: ongeacht of ze nu aan de ondernemer dan wel als relatiegeschenk worden gegeven.

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
Artikel I, onderdeel Da (artikel 3.15 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De belastingplichtige IB-ondernemer of resultaatgenieter kan met betrekking tot de in artikel 3.15, eerste lid, van de Wet IB 2001 genoemde posten - voedsel, drank, genotsmiddelen, representatie, congressen, seminars, symposia en dergelijke - bij de aangifte kiezen voor een procentuele aftrekbeperking in plaats van de aftrekbeperking tot een bepaald bedrag. Wanneer wordt gekozen voor deze procentuele aftrekbeperking kunnen ingevolge artikel 3.15, vijfde lid, van de Wet IB 2001 de kosten en lasten die verband houden met de bedoelde posten voor 73,5% in aftrek komen. Voorgesteld wordt het percentage van 73,5% te verhogen tot 80% voor IB ondernemers en resultaatgenieters.

Overheid
Een overheid die miljarden ontvangt aan tabaksaccijns, veel geld geeft aan anti rookcampagnes en de rokende ondernemer fiscaal subsidieert.