Zoals bekend leven wij in een roerige tijd waarbij innovatieve producten van tabak het levenslicht zien en reguliere tabak gebruikers ervaren dat in toenemende mate hun beperkingen in onze maatschappij steeds groter worden

. Zonder volledig te willen zijn noem ik een aantal voorbeelden: een beperking voor een medische behandeling in de ruimste zin des woords, weigeren van rokers bij een sollicitatie, beperkingen tabaksgebruik terras voor rokers , werknemers die buiten willen roken in de pauze en tijdens de werktijd. Aan de hand van reacties zien wij dat organisaties vaak geen materiedeskundigen (tabak) hebben en oplossingen inzake tabaksgebruik ver weg is.
#Betrokken medewerkers en onvrede over de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan
Kennis, houding en gedrag spelen doorgaans een rol voor werkgevers bij een uitbreiding van zijn/haar werknemersbestand. Nu doen zich In iedere organisatie situaties voor waarbij medewerkers klachten hebben over anderen. Medewerkers mogen in dat geval van hun werkgever verwachten dat de onvrede direct aan de orde kan worden gesteld, dat zo goed mogelijk wordt gezocht naar een oplossing en dat daarnaast correcte klachtenbehandeling mogelijk is.

Waar bestaat de onvrede van de medewerkers uit
Onvrede over het feit dat de medewerkers er niet bij de oplossing betrokken wordt. Onvrede over keuzes die volgens de medewerkers niet stroken met wat er in de dagelijkse praktijk speelt. Waarbij aan de kant van het management onvrede (of irritatie) is over het feit dat er onvrede heerst, zonder dat duidelijk is wat er nu echt aan de hand is. Het is belangrijk om te ontdekken waar de oorzaak van die onvrede ligt.

Stichting Rokersbelangen:

Onze passie is , het versterken van het potentieel van anderen en meer betrokken medewerkers in de organisatie krijgen. Onze vakkennis en know-how werken in uw voordeel en kunnen eventuele problemen voorkomen.