Het is een visie, die zeker niet vaak gedeeld wordt ,maar de werkelijkheid leert ons dat vele genieters van tabak geen behoefte hebben om dwangmatig te stoppen of in samenleving te wonen en als paria behandeld te worden .

Ondanks de inspanningen van ons anti rook front, is het een utopie om een rookvrij Nederland voor volwassenen te creëren. Het lijkt erop dat anti-rook campagnes veel weg hebben van een schijnredenering met een opmaak van “morele “ argumenten om de boodschap met meer impact te delen.
Terugdringen tabaksgebruik; Natuurlijk zijn nadelen te bespeuren. Elke maatregel die het tabaksgebruik terugdringt, zal het clandestien (in een minder gecontroleerde omgeving) roken doen toenemen en dat het veel te betuttelend over komt voor de volwassen roker, spreekt voor zich. Ook het argument dat wij jongeren moeten behoeden voor alle risico’s van dien , kan ertoe leiden dat we daardoor alleen maar ‘watjes’ kweken, want de communicatie van bangmakerij leidt niet tot gedragsverandering ook al lijkt het populair om je zo te uiten. Jongeren zijn inventief genoeg om aan een pakje sigaretten te komen ook al is het niet toegestaan, het” plukken van de verboden vrucht” stijgt in aanzien onder jongeren.
Hoe dan wel; Het begint met duidelijke grenzen stellen voor jongeren die niet volwassen zijn. Wij weten dat jongeren minder roken als ouders heldere afspraken maken en zich daar consequent aan houden. Maak deze afspraken bij voorkeur vóórdat jongeren beginnen met roken. We raden je als ouder aan om het roken te ontmoedigen - in ieder geval tot en met je achttiende jaar. Misschien levert dit de nodige strijd op, maar leg je kind uit waarom het niet handig is om te roken.
Volwassenen en Individuele vrijheid ; Voor een volwassen roker is het anders, de individuele vrijheid is een verworven recht in onze moderne democratie. Een rookverbod is geen rationele beslissing en bovendien zou het de persoonlijke keuzevrijheid van iedereen ernstig beperken. Wat is Rationeel ; Bij een rationele denkwijze worden emoties buiten beschouwing gelaten en kiest iemand een zuiver feitelijke benadering.
Grondbeginselen
De keuzes die wij tegenwoordig kunnen maken, hebben onze persoonlijke vrijheid enorm vergroot, iets wat honderd jaar geleden noch ondenkbaar was. Laten wij deze beginselen vooral koesteren.