Vele anti tabak organisaties brengen het jaarlijks overlijden van tabaksdoden als argument naar voren om het roken te willen verbieden, of het niet meer te investeren in tabak of anderszins iets te willen ontmoedigen dat met tabak te maken heeft.

De argumenten van de anti’s die de media gebruiken om van Nederland een rookvrij land te maken is grenzeloos. Een sprekend voorbeeld is Jos Aartsen van het UMCG die zegt dat er jaarlijks 20 duizend mensen in ons land door roken overlijden en verzoekt middels een schrijven of het ABP niet meer wil beleggen in tabak. Uiteraard zijn getroffenen die overlijden als gevolg van roken te betreuren en het zijn er altijd te veel, laten wij daar helder over zijn. De vraag is natuurlijk hoe men aan dat getal van 20 duizend komt en na lang zoeken vind ik niet veel anders dan dat genoemde getallen en of verwijzingen die niet heel concreet worden over de bron. Duidelijk wordt het voor de geïnteresseerde in ieder geval niet.

Verschillende gegevens
Bij Alfine uitvaarten wordt met hele andere gegevens gewerkt, op de website van Alfine uitvaarten https://www.alfineuitvaarten.nl/cijfers-rondom-sterven-in-nederland/ is te vinden dat dementie met ongeveer 12.500 sterfgevallen de grootste doodsoorzaak in Nederland is.
Ook internationale Wetenschappers doen maar een schatting, wetenschappers uit 195 landen en gebieden gebruiken bijna drieduizend gegevensbestanden om in te schatten hoeveel rokers er waren tussen 1990 en 2015 en in hoeverre sterf- en ziektegevallen hier aan toe te schrijven waren. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/een-miljard-rokers-wereldwijd-zes-miljoen-doden-per-jaar.htm Het lijkt erop dat wetenschappers in een crisis verkeren en dat resultaten daardoor veel weg hebben van reclamefolders dan dat waarheidsvinding een meer prominente rol gaat spelen in de werkelijke oorzaken. Het gissen of het selectief citeren van onderzoeken en het niet publiceren van relevante negatieve resultaten klinkt als een bedenkelijke waarheid. In ieder geval, bij de waarheid lijken wij voorlopig nog niet te komen, ondanks al onze goede bedoelingen.