Feit is dat de farmaceutische industrie in onze maatschappij van groot belang is. Vreemd genoeg zijn er weinig mensen of organisaties die zich realiseren wat voor invloed de farmaceutische industrie op ons leven heeft.

Wereldwijd wordt er door deze industrie veel geld beschikbaar gesteld aan onderzoekers, wetenschappers, artsenorganisaties, artsen ,anti-tabaksorganisaties en vergroten met hun steun de invloed op ons dagelijks leven.
Als tabaksproducten van de markt zouden verdwijnen dan valt er een groot deel van de omzet weg in het bestrijden van rook gerelateerde ziektes zoals nu gebeurt bij de behandeling in ziekenhuizen. Het bevreemd mij ook dat tabak en andere innovatieve producten door Wanda de Kanter in haar uitingen zo gecriminaliseerd worden en dat zij voorbij gaat aan de complexiteit van dit probleem waarbij inzicht en bereidheid tot nader overleg absoluut nodig is.
Het is ook genoegzaam bekend dat de farmaceutische industrie omzet genereert met anti-rookmiddelen, denk aan de pillen bijvoorbeeld. Voor de goede orde zal ik u een link van Pfizer (voorbeeld van een groot farmaceutisch bedrijf) geven waarbij u veel relevante informatie kunt vinden over hun bijdragen aan de diverse organisaties en belangengroepen.
http://www.pfizer.com/purpose/medical-grants/grant-transparency
Uit de gegevens van de gepubliceerde rapporten blijkt dat genoemde Amerikaanse organisaties geldelijke ondersteuning van Pfizer ontvangen ; American Academy of Pediatrics, American Cancer Society, American Heart Association, American Lung Association, Campaign for Tobacco-Free Kids, American Medical Association, American Legacy Foundation, Action on Smoking and Health.
Ook weten wij dat artsen voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van kennisoverdracht en het voorschrijven van pillen . Het is ook bekend dat de farmaceutische industrie fungeert als hoeksteen van de medische zorg en wij hopen natuurlijk dat de industrie een goede en gewogen afweging maakt met de inmiddels gerezen diverse conflictueuze belangen.