Het lijkt alsof gestopte rokers soms een openbaring hebben gekregen en in het licht daarvan hun nieuwe roeping zien in het bekeren van rokers. Uiteraard tot grote ergernis van al die mensen die er nu eenmaal voor gekozen hebben om lekker te kunnen roken wanneer ze dat maar willen.

Ook is het fijn dat steeds meer mensen een kritisch geluid laten horen over deze longartsen en dat ze de berichtgeving daarover minder serieus nemen. Informatie over tabak is handig te vinden op internet. Als je een artikel leest ( internet) of een website bezoekt, bekijk dan eens de achtergrond van de ‘expert’, zoals de gevolgde studie en zijn ervaring met tabak en of hij/zij onafhankelijk is. Het bespreken of verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek maakt de informatie niet automatisch betrouwbaar.
Als er Internationale consensus is over tabak zegt dat de meerderheid van de gespecialiseerde deskundigen het met elkaar eens zijn over de interpretatie van al het beschikbare onderzoek. Natuurlijk zijn er zijn onderzoeken met meer en minder bewijskracht en ook kan de onderzoeker doen aan het zogenoemde ‘cherry picking’, wat inhoudt dat de onderzoeker alleen onderzoeken aanhaalt die zijn theorie onderbouwen. Eventuele tegenstrijdige onderzoeken worden dan niet besproken.
Dat onze longartsen informatie ten aanzien van controversiële onderwerpen juist die informatie selecteren die aansluit bij hun opvattingen is helder. Dit gedrag draagt niet bij aan het nemen van gedegen besluiten of het formuleren van een goede onderbouwing van een opvatting.
Eigen opvattingen en of meningen zijn dat ook meestal niet objectief en als betrokkene of consument is het belangrijk om de waarde van de gegeven informatie op zijn juiste merites te kunnen beoordelen.