Wat zijn de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging?

De belangrijkste bronnen zijn verkeer, industrie en landbouw en lokaal kunnen andere bronnen van belang zijn, zoals houtkachels bijvoorbeeld. Dit alles is te vinden op onderstaande link van de werkgroep luchtkwaliteit en gezondheid van de GGD. http://geopub.prvgld.nl/Luchtkwaliteit_buurt/Opmerkingen_QA_20160229.pdf
Maar hoe belangrijk is luchtverontreiniging voor de gezondheid? Blootstelling aan luchtverontreiniging zorgt voor 5% van de ziektelast in Nederland.
Meeroken en auto
Dat er een probleem is lijkt duidelijk, maar de discussie wordt zo hier en daar 'gevoed' door tamelijk opvallende berichten, die bij menigeen wellicht een opgetrokken wenkbrauw veroorzaken. Zo verscheen er recent een persbericht van Milieudefensie onder de kop: 'Nederlander rookt per dag vijf sigaretten mee door vieze lucht.' Overigens baseert Milieudefensie het allemaal op gegevens van de GGD Amsterdam, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Universiteit Utrecht, waarvan een drietal onderzoekers de methode bedachten om de mate van gezondheidsschade uit te drukken in 'sigaretten.' Zie ook deze link, http://www.houtrookvrij.nl/houtkachel-versus-zware-dieselvrachtwagen/
Uit beschikbare data pakt Milieudefensie informatie over NO2, fijnstof en komt tot een lijst met de 'meerooksituatie' in 393 plaatsen in ons land. Dat verloopt een tikje kort door de bocht, voor zover we het kunnen zien, maar een zekere basis is er wel. In zijn vaste fact check rubriek beoordeelt NRC het oorspronkelijke onderzoek aan de hand van het oordeel van twee hoogleraren wel als 'grotendeels waar'. Ze concluderen: "Wetenschappers kijken kritisch naar de aannames in de methode, maar serveren die niet af." Een ding is zeker: het werd opgepikt. Google maar eens op die artikelkop en je krijgt naast het ene bericht van Milieudefensie dik 11.000 hits. Of Milieudefensie niet op de loop gaat met de statistieken mag eenieder zelf vaststellen als hun woordvoerder Bram van Liere stelt: "Het meeroken wordt tegenwoordig meer veroorzaakt door auto's, intensieve landbouw en kolencentrales dan door sigaretten."