Het dagelijks leven is voorzien van ellende in de wereld, afscheidingsperikelen , verkiezingen, aanslagen en atoomdreigementen. Kortom, we leven in een gevaarlijke wereld. Nu is er in Nederland ook gevaar gesignaleerd, namelijk de post moet worden opgehaald in een tabak stinkende rookwinkel. Het is schokkend nieuws waar CAN ( clean air nederland)  aandacht voor moet vragen ook al wordt onze wereld geconfronteerd met andere schokkende problemen. Een sigarenzaak die naar rook ruikt is een gevaar die o.a. in het digitale systeem snel kan voortwoekeren. Het is al een agendapunt bij de VN en alle andere wereldbedreigende gevallen worden niet meer besproken of staan ( misschien) genoteerd als laatste agendapunt, nu er gesignaleerde stinkende tabakszaken zijn in Nederland. Uiteraard hebben ze mijn steun.

@PostNL Waarom word ik gedwongen m'n pakket op te halen in naar tabak&rookstinkende sigarenzaak?