Het blijft raadselachtig waarom onze overheid zulke indringende campagnes voert om het roken van tabak te ontmoedigen.

We zien en weten dat consumenten ondanks alternatieven, volharden in hun rookgedrag waarbij negatieve emoties het lastig maken om over te stappen naar minder schadelijke producten, zoals het verhitten van tabak en de e-sigaret.
Overheid: Onze overheid zegt zich te bekommeren om uw en onze gezondheid dat is mooi , maar tegelijkertijd laat je in steden en dorpen moeders op het trottoir wandelen met kinderwagens en uitlaatpijpen van auto´s op dezelfde hoogte. Dat uitlaatgassen niet bijdragen aan je gezondheid is toch duidelijk? Waarom deze selectiviteit van onze overheid? Waarom wordt het roken zo fanatiek bestreden of bestraft en laat men andere gezondheidsaspecten vrijwel ongemoeid? De campagne van de Hartstichting “niet roken langs de lijn bij sportverenigingen “komt direct op in mijn gedachte , alleen over uitlaatgassen en kinderwagens blijft de Hartstichting stil.
Roken: Oorspronkelijk rookten de mensen niet. Roken als genotmiddel is pas in de loop van de tijd ontstaan. De eerste ervaringen geven rokers een kalmerend effect, vandaar het gezegde “rokers zijn geen onruststokers”. Als je rookt, realiseer je je pas hoe diep de beïnvloeding en mediaberichtgeving is in je denken, voelen en handelen.
Antirookcampagnes: De antirookcampagnes is maar een van de vele stappen in de richting van de totale controle van het privéleven door de overheid. Op verschillende plaatsen is het roken al verboden, publieke plaatsen, horeca en soms op het strand. Rookverboden in je auto en in je eigen huis liggen al op de loer. Het alcohol-, suiker-, vet- en vleesverbruik wordt al kritisch bekeken en becommentarieerd. Als je nee zegt tegen zo’n toekomst, steek dan je sigaret of sigaar op en stel paal en perk aan een verdere bevoogding van onze overheid.