Rodrigro de Jerez; Eén van de reisgezellen van Columbus, de Spanjaard Rodrigo de Jerez werd de eerste roker van Europa. Hij gebruikte tabak in het openbaar, maar riep hiermee negatieve reacties op. De mensen waren bang voor de rook die uit zijn neus en mond kwam, en zagen dit als tovenarij. De Jerez moest hiervoor zeven jaar de gevangenis in. (1500)

Ottomanen Sultan Murat IV van het Ottomaanse rijk werd zowel bekend vanwege het herstellen van de autoriteit in het rijk als vanwege zijn gewelddadigheid en bovendien was hij een vervent tegenstander van roken. De Sultan laat van twee mannen armen en benen afhakken omdat zij hadden gerookt, ca. 1630.

Nederlandse republiek; In 1690 stelde het Haarlemse stadsbestuur een rookverbod in. Niet voor sigaretten, want die bestonden nog niet; maar voor het roken van de pijp! Vanaf 18 juli 1690 was het verboden om op straat en openbare plaatsen te roken. Het verbod gold voor zowel mannen als vrouwen. Want ook vrouwen rookten pijp in die tijd. De boete die op het roken stond, moest ter plekke worden betaald. De bevolking pikte het niet en kwam in opstand. Hoewel het stadsbestuur de omstreden rookwet niet introk, werd het roken op straat wel weer gedoogd.

China; In China stond inmiddels onthoofding als straf op het verkopen van rookwaar. Rooktabak werd door Europese handelaars in China binnengebracht tijdens de Wanli regeringsperiode (1573-1620). Het roken van tabak verspreidde zich snel naar het hof, waarbij verschillende verboden uitgevaardigd werden door de Mantsjoes, zelfs voor hun verovering van China in 1644.

Rusland; Ook in Rusland roken niet op prijs gesteld, muziek instrumenten en roken waren verboden en de Romanovs kwamen aan de macht. Vele buitenlanders waren verbaasd over de strenge gedragsregels om roken en muziekinstrumenten te verbieden.

De Paus;Paus Urbanus VIII vaardigde een rookverbod in de kerk uit. Zijn opvolger Innocentius X herhaalde dit verbod in 1650. Tabak werd gezien als lichamelijk genot en dat was des duivels.