In de moderne maatschappij is er steeds minder ruimte voor kinderen om risico’s te nemen.

Nu is communicatie van derden om kinderen te beschermen, een emotionele chantage met de bedoeling er zelf voordeel van te hebben en zal een beschermcultuur bij ouders en overheid desastreus werken. Heb respect voor de groeiende autonomie van je kind, stel grenzen waar nodig, maar laat kinderen ook maar gewoon ontdekken, eventuele fouten maken en leren hoe het de volgende keer anders kan. Kinderen ontwikkelen overlevingsstrategieën als ze zich moeten handhaven in een ‘onveilige’ omgeving. Maar een kind meer empathie, en ouders meer opvoedingsvaardigheden bijbrengen in een sociale omgeving die het rookgedrag ontmoedigt of zelfs afstraft, heeft niet zoveel zin. Wat wèl zin heeft is het scheppen van contexten –liefst samen met betrokkenen en tolerant gedrag genereren.