Het persbericht van onderzoekredactie tabak laat zien dat integere bestuurders van bijna alle Gemeentes overleggen met de Tabaksindustrie.

Uit de opgevraagde WOB documenten van de onderzoekredactie tabak, blijkt dat maar 4 gemeentes gevolg hebben gegeven aan de oproep van Staatsecretaris Van Rijn om niet te overleggen met de industrie. Buiten het feit dat de oproep selectief en niet proportioneel is, delen ook de ruim 350 Gemeenten deze mening en worden richtlijnen van VWS en FCTC antilobby-verdrag gelukkig massaal naast zich neergelegd. Laten wij blij en verheugd zijn dat de communicatie over producten en innovaties een betere aansluiting vinden bij de Gemeente en dat transparant zijn een voordeel is voor de consument. De markt is in beweging en de consument wil geïnformeerd worden over beleidsvoornemens, ondernemersklimaat, consumentenprijzen ( tabak ) en andere innovatieve ontwikkelingen. Openheid is leidend en de Gemeente heeft hierin een belangrijke rol, namelijk communiceren met haar achterban over alle ontwikkelingen die er spelen. Voor de Gemeente is de verkregen informatie belangrijk en zeker als het gaat over een ondernemersklimaat met daarbij een goede balans voor ontwikkelingen, huisvesting en innovaties, overigens is de bijdrage in het ondernemersklimaat van de onderzoekredactie tabak, gereduceerd tot nul.
file:///C:/Users/eigenaar/Desktop/Nieuwe%20SRB/Persbericht-Onderzoeksredactie-Tabak---gemeenten-tabakscontacten.pdf