Me-too is zeker een lastig onderwerp met veel media aandacht en beschuldigen over en weer.

De vele verdachtmakingen in-onze super gedemocratiseerde wereld zorgen ervoor dat naming and shaming vaker worden toegepast met als resultaat een omstreden verdachtmaking waarbij niemand wordt ontzien. In onze aloude tabakscultuur is dit fenomeen al geruime tijd aan de orde. Ongecensureerde publicaties vinden hun weg op dubieuze websites met alle gevolgen van dien. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor meer gedetailleerde informatie, ga snel naar de website Autoriteit Persoonsgegevens voor informatie. Wellicht is een melding in ieder geval een uitkomst voor de website terreur.
Grensoverschrijdende gedragingen zijn natuurlijk niet te tolereren en dat geldt voor alles waar wij mee te maken hebben. Vele betrokkenen hebben het veld al moeten ruimen, of dit terecht is of niet laat ik nu in het midden. Publicaties komen , niemand wordt gespaard en de verhoudingen staan op scherp. Kortom het is chaos in onze seksuele beerput. De hoofdrol speler van House of Cards was al besmet met intriges van buiten de set. De vraag is natuurlijk pakken wij met het nieuws onze vis in of hebben wij tijd nodig om de me-too gedachte een plaats te geven in onze samenleving?