We worden overspoeld met nepnieuws en geconfronteerd met ridicule verhogingen voor het consumeren van tabak. Journalisten, artsen en politici doen hun best om de ontstane rookmythe in stand te houden of om regels verder aan te scherpen.

Eenzijdige communicatie naar de consument en een (te) hoog accijnstarief op tabak lokt ontwijkingsgedrag uit met als gevolg een uiteindelijk falen van ons fantastisch opgebouwde systeem.
Nu zal geen weldenkend mens beweren dat het verbranden van tabak een risicovrij gedrag is en zal het verder stigmatiseren van gebruikers zeker niet de gewenste oplossing bieden. Ook zie je dat ondernemingen gestimuleerd worden tabaksgebruikers verder te demoniseren o.a. bij zorgkosten, sollicitatie procedures, ontmoedigen van buitenroken, vrijetijd inleveren, een ongelijkheid in status scheppen en andere beperkingen die wettelijk zijn of worden opgelegd of dat verder willen aan scherpen. Het gevolg is dat illegaliteit en criminaliteit van tabak verder zal toenemen omdat de consumenten prijs te hoog is en er een overvloed aan nep-producten te verkrijgen is voor tabaksgebruikers.
Nu gezondheid essentieel is geworden voor een duurzame ontwikkeling en wij dagelijks nog worden opgeschrikt door nieuwe gifschandalen is de terechte vraag natuurlijk of tabaksgebruikers er nog toe doen , is oprechtheid een issue en speelt onze gezondheid met duurzame ontwikkeling wel zo’n belangrijke rol als wij denken. Tja, met zulke vrienden ga je je vijanden oprecht liefhebben.( Horatius)