De wereld zou een betere plaats zijn voor iedereen zonder het verspreiden van het vele (nep?) nieuws over tabak of het bestrijden ervan.

Noch het een noch het ander is wenselijk en ondanks alle overheidswaarschuwingen , kan de consument zelf beslissen of hij /zij de eventuele risico’s van het consumeren van tabak zelf wil lopen of niet. Nu er een issue is over het roken in de auto , lijkt het meer op het oplossen van een niet bestaand rook probleem, want is er 1 weldenkend mens die rookt in het bijzijn van kinderen in de auto, ik dacht het niet. Met alle verbodsmaatregelen gaan wij volwassen mensen steeds meer behandelen als onmondige (inzittende) kinderen en lijkt het erop alsof tabak gebruikers zelf niet kunnen nadenken over hun rookgedrag en het eventueel verspreiden van 3e handsrook. De kwalificatie van 3e handsrook moet ik u vooralsnog onthouden, maar ik zal u de link van Trimbos Instituut alvast https://assets.trimbos.nl/docs/50500817-bc71-4b05-8817-7e15ca1c64f2.pdf sturen, opdat u dat zelf kunt nalezen. Het is meer dan verbazingwekkend te vernemen, dat veel media de alarmkreten van roken in de auto klakkeloos overnemen en de onverantwoordelijkheid van de tabaksgebruiker benadrukken zonder enige controle van het aanwezige wegverkeer. Draconische maatregelen om tabaksrook tegen te gaan doet ons rookbeleid zeker geen goed. Als u een stem heeft, laat u horen .