Nu er zo hard wordt gewerkt door fabrikanten aan alternatieven voor tabak constateer je ook dat er steeds meer beperkingen komen voor gebruikers van de traditionele sigaret.

De gebruiker van tabak wordt verder ontmoedigd en onze sociale weerstand wordt steeds groter, dit allemaal aangezet door jarenlange anti-rook campagnes met als uitgangspunt dat wij met een rookvrije toekomst voor onze kinderen zouden moeten zorgdragen. Jeugdigen dienen onthouden te worden van het zien en kopen van tabak, dat is een prima standpunt en het is meer dan treurig als je jeugdigen ziet roken. Desalniettemin is er veel geld verloren gegaan door verkeerde aanpak , sjoemel ideeën of gemanipuleerd onderzoek van vele “goed bedoelde” organisaties. De rapportage op TV inzake het WODC, waarbij uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek “meer vloeibaar “ worden gemaakt voor het verkopen van beleid spreekt helaas boekdelen.
De andere kant van de medaille is dat “mede” hierdoor, beperkingen de overhand krijgen, er groepen naast elkaar staan in plaats van met elkaar samenwerken voor een betere wereld , er meer controle is, de schatkist inkomsten verliest, er banen op de tocht staan, discriminatie procedures bij sollicitaties zijn, er door tabak gebruikers meer betaald moet worden voor allerlei aangeboden diensten, verhoging van accijnzen , onveiligheid ,onvoorspelbaar gedrag van criminelen en wat natuurlijk heel droef is, is dat illegaliteit en criminaliteit verder in onze samenleving wortel schiet. Het is een lijst die zijn weerga niet kent en wij zijn er nog lang niet, zeker nu het WODC ons haar maakbare democratie laat zien.