Suiker is aan een gezond tijdperk begonnen en dat betekent “niet roken” per 1 januari 2018.

Het is een goede start, waarbij gezond oud worden de slogan is. Tabak in de ban en als het dan toch moet, dan buiten de poort. Tja, als je werkelijk begaan bent met de gezondheid van je werknemers (2018) dan bonjouren wij de tabaksgebruiker buiten de poort. Volgens de ondernemingsraad is in ieder geval de portier tegen het verbod. Het is een standvastig portier en hij/zij beschikt over : sociale vaardigheden, houding en professionaliteit. Het zijn in ieder geval eigenschappen waar mevrouw L. van Sas niet over beschikt en bovendien bestond het woord portier al in de Romeinse oudheid en dat is ver voor de suikerindustrie zijn eerste stap in West Europa zette.