Jos Houben

20 uur
Roken, steeds minder plekken waar het mag.
Van 1920 tot 1933 gold in Amerika een verbod op de productie en verkoop van alcohol. De drooglegging moest alcoholisme uitbannen.

Met de ingang van het amendement in de grondwet groeide de illegale handel in drank. Sinds het einde van de negentiende eeuw ontstond er in de Verenigde Staten een roep op geheelonthouding.
Een voordeel, de crimineel, maffia, werdt er stinkend rijk van, en vertrok naar Nevada omdat het walhalla van de gokker, en hoerenlopers te bouwen.
De wiet wet, een voorproefje?
Je mag, liever, niet meer roken bij een speeltuin, maar wel je kinderen erna toebrengen met de auto.
Je mag niet meer roken in en rondom een ziekenhuis, zelfs onder de rook van de vervuilende industrie.
Je mag, liever, niet meer in een pretpark roken.
Pretparken, grote fijnstof uitstoters, en dan heb ik het nog niet eens aan de vervuilers die met de auto erna toegaan.
===========
Een opmerkelijk onderzoek van het American Cancer Institute bewees dat roken geen longkanker veroorzaakt.
De studie volgde 28 jaar lang 18.171 deelnemers die dagelijks minimaal 2 pakjes sigaretten rookte.
Daarbij werd een gekalibreerd en intern consistent model toegepast en bleek dat de bovenwaarde die in deze studie werd gevonden 15% was.
CT-onderzoek wees uit dat bij een 68 jarige man 15% kans was na 28 jaar lang 2 pakjes per dag te hebben gerookt.
De hoogst aangetroffen waarde.
De verwachting was dat meer dan 80% van de rokers van ieder 20.000 pakjes sigaretten longkanker zouden hebben ontwikkeld.
Feit: 1:6 ontwikkelde kanker.
Dit was echter de hoogste waarde die werd overgenomen.
De laagste werd aangetroffen bij een vrouw van 51 die 28 jaar lang 1 pakje sigaretten per dag had gerookt en die 9 jaar voor het onderzoek was gestopt.
De waarde bleek 0,8% te zijn. >1:100.
==========
We weten dat zowel rokers als niet rokers longkanker kunnen krijgen.
Je zou dan kunnen concluderen dat er een gemeenschappelijke deler een andere is dan roken die longkanker veroorzaakt.
Rokers ervaren minder stress, tenzij, dat geldt niet voor iedereen, ze stoppen met roken.
Stress is kankerverwekker nummer 1, volgens de geleerde.
Cortisol, nicotine en het immuunsysteem.
Cortisol en nicotine zijn in staat om de reactie op een ontsteking te doen stoppen net als salicylzuur. Het immuunsysteem vangt niet goed functionerende cellen weg en vernietigt deze. Doet ze dit niet voldoende dan wordt kanker in haar ontwikkeling niet geremd.
Cortisol zit ook in medicijnen die voorgeschreven worden bij mensen die stress, en erger, ervaren, nadeel van deze medicijnen, zie kunnen verslavend zijn, en zelfs mensen tot moordenaar maken.
=============
Moet je gaan roken om geen longkanker te willen krijgen, natuurlijk niet.
=================
In Griekenland komt relatief weinig kanker voor, slechts 160 gevallen per 100.000 inwoners. De meeste rokers zijn te vinden in Griekenland: 32% van de Grieken rookt.
Zweden scoort 7% rokers Kanker gevallen in Zweden, 250.1 op de 100.000.
De Noren zijn het gelukkigst.
Ik zou denken, als je gelukkig bent ervaar je geen stress.
Stress kanker verwekker nummer 1, volgens de geleerde.
Wat blijkt 299.1 mensen op de 100.000 heeft kanker in Noorwegen.
In 2012 rookte 16% van de Noren.
In Griekenland rook Ong. 32%
160 mensen op de 100.000 heeft kanker.
Van mee roken krijg je geen kanker, dit is ontkracht.
Borstkanker zou ook komen door roken, dit is ook ontkracht.
COPD, het longfonds wilde daar een onderzoek naar doen, ze zijn, tot nu toe, met dat onderzoek gestopt.
Andere onderzoeken zagen geen verband.
================
Kun je kanker krijgen als je rookt, ja.
Maar je kunt ook kanker krijgen als je niet rookt.
Je kunt als roker, of niet roker, ook geen kanker krijgen,
misschien is er een andere gemeenschappelijke deler.
==========
Een ding, zelfbeschikking, wie is de volgende groep die het hoogste goed wordt afgenomen?
P.s.
Een ieder bepaald natuurlijk zelf wat er in z'n huis of tuin mag.
Maar om in en om openbare gelegenheden het roken te verbieden is hypocriet, al was het maar om het feit dat mensen de grootste vervuiler gebruiken om er te komen.