Het wordt tijd om het demoniseren van tabak eens een halt toe te roepen en een empathie voor tabak uit te spreken

. Eeuwen geleden, bij het introduceren van tabak door Columbus werd al snel de ware liefde voor het product getoond en waren er na het introduceren van tabak vele medicinale toepassingen en onderzoeken gedaan om kwalen en ziekten van die tijd mee te bestrijden. Later in onze jaartelling was er een tabaksopstand in Haarlem en hiermee werd het dualistische karakter van onze lokale overheid over het gebruik van tabak meer duidelijk. Tegenwoordig wordt het de bedrijfstak moeilijk gemaakt, wordt de retailer in zijn bestaansrecht aangetast en de tabaksgebruiker wordt door al de opgelegde beperkingen meer ondergronds gedwongen. Gevolg is dat criminaliteit en illegaliteit voor het tabaksproduct steeds meer gemeengoed wordt in onze samenleving. Het uiteindelijke resultaat is dat de tabaksgebruiker door illegale koop, vele lichamelijke problemen op de lange termijn gaat vertonen, want er zijn geen criminele organisaties die zich storen aan de voorgeschreven overheidsreguleringen van tabak. Het gaat namelijk om de verkregen winst en niet om de kwaliteit ervan, ruim 75 % van de consumentenprijs bestaat uit overheidsbelastingen en wordt niet afgedragen. De gebruiker wordt door hoge consumentenprijzen, min of meer gedwongen om een illegaal product te kopen en het is naïef te veronderstellen dat het verder demoniseren van tabak geen effect zal hebben op onze samenleving. De drooglegging in de US is een schrijnend voorbeeld van het gevolg van een Rookvrije Samenleving in deze wereld. De ziekenhuiszorg krijgt op de langere termijn, zeker een grotere toestroom van patiënten te verwerken vanwege het consumeren van de inferieure kwaliteit van tabak en wellicht ontstaat op termijn zelfs een bedden tekort. Gevolg is dat de zorgverzekeraar meer geld zal moeten betalen aan het ziekenhuis. Doorbelasting van de hoge ziekenhuisprijzen gaat de verzekerde door middel van een hoger eigen risico of een hogere zorgpremie in zijn portefeuille voelen en wellicht zijn zelfs langere wachttijden het gevolg. Het onveiligheidsgevoel van de burger wordt groter en er zal meer criminaliteitsbestrijding nationaal en internationaal moeten plaatsvinden om niet-wettelijke organisaties, lees criminele organisaties, te kunnen bestrijden. Aan deze carrousel van narigheid en het uitgeven van te veel “belasting” en “premies” is het toch mogelijk om er een positieve wending aan te geven, namelijk door eenvoudig meer empathie voor tabak te tonen. In deze warrige wereld zou dit een geweldige financiële alsmede zorg besparing kunnen betekenen in de nabije toekomst