Niet alleen de Wetenschap kan sterk overdrijven maar ook de media heeft een voorkeur voor sterke “persberichten “, dat blijkt uit recentelijk wetenschappelijk onderzoek van enkele Leidse hoogleraren.

Tussentijds worden lezers overspoeld met “zorgelijk” nieuws en vormen zij een mening die geen recht doet aan het gekozen onderwerp. De een wordt er vrolijk van, de ander somber maar ik constateer een vreugdeloos gevoel, want om een andere mening te ventileren heb je “ hoor en wederhoor” nodig en een degelijk neutraal wetenschappelijk onderzoek met een volstrekt onafhankelijke media. Objectief nieuws zal de geloofwaardigheid van de wetenschap zeker doen toenemen en uiteraard profiteert de media ook van het toegenomen vertrouwen. Vaak is het argument “gebrek aan tijd” en of desinteresse van journalisten en draagt dit zeker bij aan het souffleren van de aangereikte berichten van wetenschappelijke aard. Controle op de juistheid van het wetenschappelijk bericht is niet aan de orde en het artikel wordt geplaatst. Het feit of je het met het onderwerp eens bent of niet, mag geen of weinig invloed hebben op het artikel of het geplaatste interview.