In een ingezonden brief van afgelopen Zaterdag (NRC) zegt Norbert Vogel dat de Universiteit van Utrecht zich voor het karretje laat spannen van Philip Morris.

Uitkomsten van een dergelijk gesponsord onderzoek kunnen bij voorbaat niet serieus worden genomen zegt U. Door U is een bijzondere verweven constructie aangetoond , maar begrijp ik uit uw woorden dat onderzoeken in zijn algemeenheid niet meer het predicaat betrouwbaar krijgen als er andere organisaties bij betrokken zijn. De spoeling wordt wel erg dun want additionele funding wordt steeds belangrijker. Universiteiten kiezen in toenemende mate onderzoeken van externe opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld bedrijven. Ook wel matchingbehoefte genoemd, zie ook het rapport van Ernst en Young. Een goed voorbeeld is de Universiteit Wageningen, een veelgeprezen samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. Uw genoemde belangenverstrengeling is een erg eenzijdig verhaal.