Zelfs met 1 sigaret per dag zou je vervelende ziektes kunnen krijgen stond in de Trouw.

Vele deskundigen waren het over eens dat het meer dan lastig is dat je zo geconfronteerd wordt met zoveel narigheid van jezelf. https://www.trouw.nl/home/ook-een-sigaret-per-dag-is-al-dodelijk~ab2239f6/
Volgens Esther Croes van het Trimbos-instituut is de boodschap duidelijk en ik citeer, “Minderen is geen optie. Dat moet nu voor de verstokte rokers ook duidelijk zijn. En gelegenheidsroken is niet veilig. Het zijn vooral de jongvolwassenen – tussen 18 en 25 jaar – die denken dat zo nu en dan een sigaretje moet kunnen.” Is deze informatie gestuurd door bereidwillige overheidsambtenaren voordat mevr. E.Croes iets mocht mededelen aan de media? Ook Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht doet een vervelende duit in het zakje. Dat is de man die in maart 2013 in de Trouw verklaarde , dat hij vele jaren geleden een wonder meemaakte toen een te kort been vanzelf aangegroeide. Röntgenfoto's zouden daar het bewijs van zijn. Met al deze geciteerde deskundige wetenschappers staat of is de tabakstoekomst verzekerd.