Tabak wordt tegenwoordig als een crimineel product omschreven. Wanneer dit begrip zijn intrede deed is voor mij niet zo belangrijk, maar wat wel belangrijk is dat wij constateren dat het anti-rook virus zich bezig is te wortelen in onze samenleving.

Een belangrijke reden is dat er een besparing van geld en zorg zou zijn als consumenten (volwassenen) geen tabak meer zouden gebruiken. Ook de jeugd ontkomt niet aan het verbod , als je geen 18 bent moet je geen tabak gebruiken en uiteraard vind ik dat ook maar of de wereld van al die verboden er nu vrolijker van wordt , betwijfel ik. Nu worden er een aantal zaken over het hoofd gezien, zoals onderzoeken die met meer leesbare boodschappen aan de 2e Kamer wordt voorgelegd opdat ze makkelijker tot een verbod en of verhoging van de minimum leeftijd kunnen komen. De openbaring van correcties door ambtenaren is recentelijk uitgebreid gepresenteerd bij de NOS. We zien dat de kapstok van het jeugdroken een veelvuldig gekozen instrument is om genomen maatregelen te rechtvaardigen. Ook de ontmoedigingsstrategieën om schoolpleinen rookvrij te maken geven weinig voldoening en zijn steeds onderwerp van gesprek. Het verstoppen van tabakswaren, leeftijdsgrenzen stellen en loktieners inzetten voor controle bij de tabakswinkelier of horeca geeft weinig soelaas. Het is vooral jammer dat de vele maatregelen met het ontmoediging van de jeugd zo weinig succesvol blijken te zijn, ondanks de miljoenen verslindende campagnes die beschikbaar worden gesteld voor de ontmoediging van tabaksgebruik. Het aanbod voor advies van de SRB staat nog steeds en wellicht kan een andere zienswijze de jeugd stimuleren voor niet of het minder gebruiken van tabak. Met het ingezette "beste jongetje van de klas" beleid komen wij niet veel verder en criminelen hebben in ieder geval een nog betere start voor de illegale tabaksmarkt.