Dat was een krant die gedrukt werd in andere rumoerige tijden.

De krant "De Waarheid " trad haar laatste pers momenten tegemoet in de jaren ‘90. De linkse krant en haar politieke beweging verdwenen langzaam uit het straatbeeld maar de aangeslotenen bij de De Waarheid en de arbeiderspartij CPN waren vaak mensen die met een shaggie tussen de vingers, de barricaden bestormden en dat waren bijzondere en heftige tijden. De resten van deze partij vinden wij nog terug bij enkele GroenLinks sympthatiesanten . Vandaag de dag worden wij overspoeld met transparante berichtgeving (de Halbe stories en de gekleurde WODC berichten ) over tabaksgebruik en deze zijn voorzien van relevante informatie die wij nodig hebben om onze mening te kunnen vormen en uitdragen. Zorgvuldigheid,eerlijkheid en transparantie in de berichtgeving is uiteraard het credo voor het sociale leven bij pretparken, sportclubs, zwembaden ,auto en hierdoor is het gebruik van tabak verder in onmin geraakt omdat bescherming van de jeugd een “key issue” is. De weg van veiligheid en vrijheid is voor veel ouders een moeilijke opgave. Om te leren moet je oefenen en over-bescherming met als gevolg een verstoorde ontwikkeling van de jeugd staat ons in de toekomst te wachten. Nu is bescherming van de jeugd een goed uitgangspunt maar alleen de manier waarop het vorm krijgt is een punt van geschil. Niet roken is het uitgangspunt van deze goeroes of beter gezegd "Nederland Rookvrij" maken wordt de norm. Vele statistieken laten zien dat volwassenen tabak willen laten staan, maar krijgen wij wel eerlijke informatie voorgeschoteld, of is er een Halbe of WODC voorlichting? De spaarzame rook momenten die tabaksgebruikers hebben zijn een welkome onderbreking in ons hectische en alledaagse bestaan. Deze momenten worden gekoesterd want andere tijden breken er voor ons aan.