Er volgt geen boete van de NVWA omdat het kamerlid van de FvD en strafrecht advocaat ,Theo Hiddema een sigaret opstak in het programma “Dat was het nieuws”.

Volgens de NVWA is de ene sigaret de andere niet, maar Hans Teeuwen rookte in Zomergasten ook 3 sigaretten en werd getrakteerd met een boete voor zijn rookgedrag. De reden volgens de NVWA is dat het programma AvroTros (Dit was het nieuws) zich heeft ingezet voor StopTober en Hans Teeuwes 3 sigaretten (VPRO) in beeld heeft gerookt. Ook leverde het programma waar Hans Teeuwes gast was geen bijdrage aan StopTober. Burgemeester vd Laan (RIP) was ambassadeur van StopTober en deed mee in 2017 aan het programma zomergasten en volgens mij was er wel degelijk een bijzondere link en deelname van de VPRO. Kortom de wegen voor boetes van de NVWA zijn ondoorgrondelijk omdat het aantal aangestoken sigaretten belangrijk is en de deelname aan een door VWS gesponsorde StopTober ook. Tja, waar aantallen en sponsering van het Ministerie al niet goed voor is.