In het verleden was er geen verplichting zich als donor te registreren , maar sinds Pia Dijkstra van D66 met haar donorwet de 1e en 2e Kamer wist te overtuigen zijn Nederlanders mits zij nee zeggen gewoon donor en is haar optimistische stemming doorgedrongen tot het Nederlandse volk.

Het werkt als volgt; vanaf je 18e levensjaar wordt iedere Nederlandse ingezetene aangeschreven met een donorformulier. Indien men niet reageert op dit formulier, wordt men geregistreerd als persoon die geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. De betrokkene ontvangt hiervan een bevestiging. Volgens het CBS zijn er ruim 1000 mensen die op de wachtlijst staan voor een donororgaan en mensen met een gezonde levensstijl moeten hoger op de wachtlijst voor donororganen worden geplaatst aldus de federatie voor medisch specialisten. De vraag is natuurlijk of orgaandonatie voor mensen met een andere levensstijl wel zo wenselijk is. Zijn mijn organen als roker, drinker wel bruikbaar. Ook al is het een complexe zaak , de transplantatiestichting doet ook nog een orgaan in het zakje en ik citeer: "Ook al leef je niet heel gezond, je organen kunnen na je overlijden toch nog geschikt zijn voor transplantatie. Een patiënt met een dodelijke longziekte maakt misschien meer kans om te overleven met longen van een roker dan met zijn eigen longen. En voor iemand die door acute vergiftiging snel een nieuwe lever nodig heeft om te overleven, maakt het niet uit of zijn donor alcohol dronk ". Het is maar zeer de vraag of je met een bepaalde lifestyle donor moet zijn.
https://www.transplantatiestichting.nl/donor-worden/waarom-donor-worden/bij-wie-komt-een-donororgaan-terecht