Desinformatie is een hoeveelheid nieuws die de media en lezers voorziet van informatie en zo kan er onduidelijkheid ontstaan of de verkregen informatie juist is of niet.

Wordt de juiste toon gezet in de nuance kan de vraag zijn. Het wordt steeds moeilijker om desinformatie te onderscheiden van echte informatie of nieuws. De Britse wetenschapper David Buckingham zegt hierover: “Het democratische proces is volledig gebaseerd op het verspreiden van betrouwbare informatie. Als dat wegvalt, kunnen burgers bijna onmogelijk beslissingen nemen.” Ook de Media geeft de werkelijkheid weer vanuit een bepaald perspectief. Vaak is dit perspectief duidelijk, maar niet altijd. Iedereen kan dingen op internet zetten en het lijkt praktisch onmogelijk om berichten volledig objectief te formuleren. Naast feiten spelen ook sfeer, achtergrond en omgeving een rol. Nepnieuws is misleidende informatie die wordt verspreid om geld te verdienen of om de publieke opinie te beïnvloeden. Nepnieuws, fake berichten en hoaxes bestaan al heel lang, maar de verspreiding ervan gaat razendsnel sinds de opkomst van sociale media. Iedereen kan tegenwoordig content plaatsen op internet. Daardoor lijken de grenzen tussen nieuws, nepnieuws en advertenties te vervagen. Het wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden en een gefundeerde mening te kunnen hebben. In een artikel van de Correspondent zegt Rob Wijnberg dat objectiviteit in de journalistiek simpelweg niet bestaat: “Achter ieder nieuwsbericht, ieder verhaal, ieder journaalitem, gaat een wereldbeeld schuil, gebaseerd op ontologische (wat is werkelijk?), epistemologische (wat is waar?), methodologische (hoe komen we erachter?) en morele (waarom is het belangrijk?) aannames.” Anders gezegd; nieuws komt per definitie voort uit een standpunt.. https://www.mediawijsheid.nl/nepnieuws/
Waar moet je op letten en stel jezelf altijd de volgende vragen:
• Wie biedt deze informatie aan? Welke belangen heeft deze persoon / organisatie?
• Wat is de specifieke boodschappen? Hoe hangt die samen met de belangen van de aanbieder?
• Voor wie is deze boodschap bedoeld?
• Klopt de informatie? Controleer altijd door meerdere bronnen te gebruiken, bv. een andere website, een boek of sociale media
• Is er sprake van een filter bubble?